Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Eszközbeszerzés a PEOR ÉP Kft-nél

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__8/i__532 | Feltöltés időpontja: 2023. június 30. 06:37
Az orgoványi székhelyű PEOR ÉP Kft. a VP LEADER Helyi Felhívások – Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-52-9-21 kódszámú felhívás keretében 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.


A vállalkozás orgoványi székhelyű, építőipari kivitelezésekkel foglalkozik. A pályázat keretében a telephelyen belüli munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges erőgép beszerzését valósították meg.  A projekt keretében beszerzésre került 1 db John Deere JD5100M traktor. A fejlesztés az építőipari cég használatában munkagépként funkcionál. Saját telephelyen belüli földmunkák és egyéb gépi munkák végzésére, valamint a kivitelezési helyszínekre kitelepülő földmunkák és gépi munkák végzésére használják.
A teljes projektet nézve az alábbi tevékenységek valósultak meg:
I. Eszközbeszerzés: 1 db John Deere JD5100M traktor megvásárlása;
II. Marketing tevékenység: újságcikk megjelentetése;
III. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: projekttábla kihelyezése.
A projekt révén telephelyfejlesztés valósult meg, mely hozzájárul a cég versenyképességének növeléséhez azáltal, hogy egy színvonalas telephely jön létre, a partnerek kiszolgálásának színvonalát emeli, valamint a munkavégzés számára kedvezőbb körülményeket teremt. A fejlesztés révén eszköz- és infrastrukturális ellátottságuk javul, ezáltal a vállalkozás piaci pozíciója erősödik. Hozzájárul a helyi gazdaság megerősítéséjhez, továbbá munkahelyek megtartása. A projekt kapcsán 2 fő munkahelymegtartása valósult meg, melyből 1 fő hátrányos helyzetű.
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménynek projekt tábla kihelyezésével eleget tettek.
A projekt költségvetése a megvalósítás során is a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségtételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.
A projekt 100%-a megvalósult a projekt támogatói okiratban jóváhagyott elszámolható költségeihez viszonyítva.

Beszámoló letöltése