Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Eszközbeszerzés és infrastruktúra fejlesztés Orgoványon

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__8/i__551 | Feltöltés időpontja: 2024. március 2. 10:27
Az UP-TECH Kft. a VP LEADER Helyi Felhívások - Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-52-9-21 kódszámú felhívás keretében 13.522.074 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A beruházást eredetileg egy mérföldkőben tervezték megvalósítani 2023.05.31-ig. Az eszközbeszerzés addig meg is valósult, viszont az infrastruktúra fejlesztés csúszása miatt szükség volt két mérföldkőre módosítani az ütemezést.
1.     mérföldkő:

-     1 db Gianni Ferrari PG 280 DW multifunkcionális gép beszerzése valósult meg

2.     mérföldkő: 

-    Infrastruktúra fejlesztés keretében kerítés építése, meglévő kerítés cseréje, ezen kívül kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg.


A telephelyfejlesztés megvalósulása hozzájárul a cég versenyképességének növeléséhez azáltal, hogy egy színvonalas telephely jött létre, a partnerek kiszolgálásának színvonala emelkedett. A fejlesztés révén eszköz- és infrastrukturális ellátottságukat javították, ezáltal a vállalkozás piaci pozícióját erősítették, így a helyi gazdaság is erősödött, továbbá a projekt hozzájárult 2 fő részére munkahely megtartáshoz.

A projekt költségvetése a megvalósítás során is a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségtételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Építési tételek esetében az elszámolható kiadások tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget vették figyelembe Árajánlatok közül a költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.
A záró mérföldkő elérésével a projekt 100%-a valósult meg a felhasznált és megítélt támogatást figyelembe véve.
 

Beszámoló letöltése