Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Napelemes rendszer telepítése és eszközbeszerzés Fülöpházán

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__8/i__547 | Feltöltés időpontja: 2024. január 17. 08:03
Fülöpháza Község Önkormányzata a VP LEADER Helyi Felhívások - Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-52-10-21 kódszámú felhívás keretében 8 188 987 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Fülöpháza Község Önkormányzatának tulajdonában áll a helyi Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, melynek épületében található a könyvtár, a rendezvényterem, és egyéb kiszolgáló helyiségek. Itt folytatják tevékenységüket különböző önszerveződő csoportok, klubok: Fülöpházi Kulturális Egyesület, nyugdíjasklubok, néptánc, jóga csoportok. A rendezvényterem ad otthont többek között az eseti rendezvényeknek is, pl: bálok, kulturális szórakoztató, közművelődési előadások. A kulturális szolgáltatás kötelező önkormányzati feladatellátás magába foglalja a rendezvényeknek helyszínt biztosító létesítmény, vagyis a művelődési ház működtetését is, ami a felmerülő rezsiköltségek viselését is jelenti.
A pályázat keretében, a fejlesztés eredményeként 36 db, 12,50. kW/h óra villamos energiát előállító napelem elhelyezésére került sor az arra alkalmas tetőzettel rendelkező épületen, valamint az eszközbeszerzés keretében egy JBL Xtreme 3 típusú bluetooth-os hálózati kapcsolattal.
A kiépítésre kerülő napelemes rendszer az elektromos közműhálózatra kapcsolt, így a megtermelt elektromos áramot a közműszolgálató rendszerébe táplálja fel, amelynek mennyiségét egy mérőóra méri, a felhasznált áramot szintén egy mérőóra méri, a különbözet kerül kiszámlázásra az önkormányzatnak.
A kiépítésre került rendszer ökológiai lábnyoma, környezeti veszélye, negatív hatása lényegesen kisebb. Az akkumulátoros mobil hangosítás pedig lehetővé teszi, hogy olyan helyszíneken is lehet biztosítani a rendezvényhangosítást, ahol elektromos áramvételi lehetőség nem áll rendelkezésre. A bluetooth-os hálózati kapcsolat lehetővé teszi, hogy akár egy mobil telefonról le lehessen játszani a kívánt zenét.
A fejlesztés szerződésszerűen teljesült, a Támogatói Okiratban vállaltak alapján.
A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység is megvalósításra került a szakmai beszámoló Fülöpháza Község Önkormányzatának hivatalos honlapján történő közzétételével, illetve a támogatói tábla, önkormányzat épületére történő kihelyezésével.

Beszámoló letöltése