Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS ESZKÖZBESZERZÉS IZSÁKON

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__8/i__550 | Feltöltés időpontja: 2024. február 16. 16:18
Karácsonyi Károly egyéni vállalkozó a VP LEADER Helyi Felhívások - Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-52-9-21 kódszámú felhívás keretében 5.527.217Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A beruházás egy mérföldkőben valósult meg, melynek keretén belül az autószerelő műhely került felújításra, valamint eszközbeszerzés valósult meg, egy emelő került beszerzésre. Ezenkívül általános költségek is a projekt részét képezték.

A teljes projektet nézve az alábbi tevékenységek valósultak meg:
I.    Építési munkálatok
II.    Eszközbeszerzés
III.    Marketing tevékenység 
IV.    Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
V.    Műszaki ellenőr szolgáltatás
VI.    Projekt menedzsment

Telephelyfejlesztés valósult meg, mely hozzájárult a vállalkozás versenyképességének növeléséhez azáltal, hogy egy színvonalas telephely jött létre, a partnerek kiszolgálásának színvonalát emeli. A fejlesztés révén eszköz- és infrastrukturális ellátottságukat javították, ezáltal a vállalkozás piaci pozíciója erősödött, a helyi gazdaság fejlődött, továbbá a fejlesztés munkahelyek megtartásához is hozzájárult, a projekt kapcsán 1 fő munkahelymegtartása valósult meg.
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménynek projekt tábla kihelyezésével eleget tettek, valamint a fejlesztést térségi kiadványban is népszerűsítették.
A projekt költségvetése a megvalósítás során is a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségtételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Beszámoló letöltése