Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home
Helyi Bíráló Bizottság

Tagság

HBB tagok:

Név

Képviselt szféra

Schőn Ferenc elnök

civil

Aranyi János alelnök

civil

András István

köz

Eifert Ferenc

civil

Fekete József

civil

Kecskés Gábor

üzleti

Kovács Sándor

civil

Mondok József

köz

Schindler János

üzleti

 

HBB póttagok:

Név

Képviselt szféra

Hévizi János

üzleti

Vasaji Sándor

üzleti

 

A HBB eljárásrend értelmében minimum 5 testületi tagon kívül további 2 póttagot kell választani arra az esetre, amikor a rendes tag akadályoztatása miatt nem tud részt venni a HBB ülésén, vagy összeférhetetlenség miatt nem szavazhat. A póttagok kizárólag a civil, vagy üzleti szféra képviselői közül kerülhetnek megválasztásra. A póttagok jelenléte kötelező minden HBB ülésen, de tanácskozási és szavazati joguk csak abban az esetben van, ha a HBB rendes tagjainak valamelyike nem vesz részt az ülésen, vagy a szavazáson.

A HBB tagságon belül a civil és üzleti szféra együttes arányának legalább 50%-nak kell lennie, amelyet a döntéshozatal során is tartani kell. A HBB ülés határozatképességéhez szükséges feltétel, hogy a jelenlévő tagok minimum fele az üzleti, vagy civil szféra képviseletében legyen jelen.

 

Ülések

Dokumentumok

- Letöltések