Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home
Kolon Menti Leader Egyesület
A Kolon Menti Leader Egyesületet 9 település önkormányzata, civil szervezetei és vállalkozói alkotják, akik Bács-Kiskun megye területén a megyeszékhely közelében működnek és tevékenykednek. A Leader helyi akciócsoport (továbbiakban: HACS) települései a földrajzi összefüggőség mellett környezeti, társadalmi és kulturális szempontból is homogén egységet alkotnak. A HACS székhelye az egyetlen városi ranggal rendelkező településen, Izsákon található.

A HACS egyesületi formában való működése biztosítja a program végrehajtásához és folyamatos fejlesztésekhez szükséges átlátható, nyilvános működést. Az egyesület felépítése, a HACS tagságának szféránkénti megoszlása által biztosított a térség közösségei és gazdasági szerveződései érdekeinek megfelelő, hatékony módon történő képviselete.

A HACS kiemelten kezeli a LEADER szellemiség érvényesülését az egyesület működése, illetve fejlesztési programjának megvalósítása, valamint a HFS tervezése során is. Az egyesület 2008 óta sikeresen működik, hozzájárulva fejlesztési stratégiájának megvalósításához, valamint a térségi szereplők ösztönzéséhez. Ezt mi sem tanúsítja jobban, mint a térségben 2008. óta megvalósult projektek, a kialakult partneri együttműködések.

A Kolon Menti Leader Egyesület (továbbiakban: HACS) a Helyi Fejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: HFS) kidolgozása során arra törekedett, hogy a helyi adottságokat és a közösség érdekeit szem előtt tartva a térségben rejlő problémákat feltárja, az adottságokat és lehetőségeket kihasználva a térség legfontosabb kihívásaira választ, illetve megoldást keressen. A HFS a helyi szereplők által beazonosított szükségletekre adható megoldási javaslatokat úgy koordinálja, hogy közben figyelembe veszi az egyéb térségi, nemzeti vagy EU‐s programokat és egyéb helyi erőforrásokat. Ezáltal nagyobb eséllyel képes válaszolni az igények és szükségletek fokozódó sokféleségére és összetettségére és alakít ki szinergiákat a fejlesztések között, illetve növelheti a térségbe, illetve a HACS‐hoz kerülő támogatási forrást. A Helyi Fejlesztési Stratégia ezáltal segíti a fejlesztések közötti, valamint az ágazatok és szereplők közötti szinergiák erősödését. Célunk, hogy csak olyan fejlesztéseket támogassunk, amelyek erős katalizátor-hatással bírnak, fenntartható eredményeket produkálnak, hatásuk hosszú távon is érzékelhető, illetve amelyek megsokszorozhatják az egyéb programokból finanszírozott fejlesztések hatásait.

A helyi közösség meghatározta a térség legfontosabb lehetőségét, mely szerint a kitörési pont a térség belső gazdasági, természeti erőforrásai és adottságai kihasználásában rejlik. A HACS rendelkezik mindazon a gazdasági, környezeti és társadalmi adottságokkal, melyek jó alapot biztosítanak a térség közös fejlődési irányainak meghatározásához, a fejlesztési célok megvalósításához, ezáltal a helyi szereplők közös munkájához, gondolkodásához.

 

Mondok József

elnök

 

Településeink:

Ágasegyháza - www.agasegyhaza.hu

Ballószög - www.balloszog.hu

Bócsa - www.bocsa.hu

Fülöpháza - www.fulophaza.hu

Fülöpszállás – www.fulopszallas.hu

Helvécia - www.helvecia.hu

Izsák- www.izsak.hu

Jakabszállás – www.jakabszallas.hu

Orgovány - www.orgovany.hu